3. 5. – 18. 6. 2023

Výstava Alžběta Kumstátová / Viděné Horizonty
    Alžběta Kumstátová (*1978) je sochařkou, malířkou, fotografkou a výtvarnou pedagožkou. Studovala na Akademii výtvarných umění v Praze (1999–2005) v ateliérech sochařství u Jana Hendrycha, Karla Nepraše a Jana Koblasy. Během studií absolvovala uměleckou zahraniční stáž ve španělském Cuence, v jednom z nejkrásnějších středověkých měst.

Na umělecké scéně se Alžběta etablovala především svými sochařskými figurálními realizacemi ve veřejném prostoru. Mezi jejími nejvýznamnějšími počiny najdeme Pomník Sametové revoluce v Litoměřicích, dvě busty prezidenta Václava Havla, z toho jedna je instalovaná v Pražské křižovatce pod patronací Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97, druhá pak v litoměřickém parku Václava Havla. Pro Psychiatrickou kliniku 1. Lékařské fakulty UK v Praze zrealizovala bustu zakladatele české moderní psychiatrie profesora Vladimíra Vondráčka nebo pro obřadní síň v Litoměřicích zhotovila opukovou sochu sv. Doroty, kterou Město Litoměřice pro Alžbětinu šumperskou výstavu zapůjčilo.

Výstava VIDĚNÉ HORIZONTY představuje vedle sochařské tvorby i další výraznou uměleckou dimenzi Alžběty Kumstátové, a to malbu s tematikou horizontální krajiny jako odraz perspektivy vidění a vnímání. Je to právě socha sv. Doroty, která coby ústřední postava výstavy vstupuje do dialogu s krajinnou malbou. Skrze přesně zacílené detaily akcentuje sounáležitost člověka se zemí, s půdou, z níž vzešel. Horizontální výjevy Českého středohoří s dominujícím kopcem Radobýl představují důležitý významový prvek, s nímž je konkretizovaná barvitost lidského života v toku času, v jakési neuzavřenosti a zároveň otevřenosti smyslových hodnot reality. Účinkem horizontál se totiž člověk, coby dočasný středobod, stává účastníkem i vnímatelem a pozorovatelem veškerého dění okolo. Výstava je věnovaná Miroslavu Kovalovi, rodákovi z Litoměřic.

Pavlína Vogelová
28. 5. 2023 v 16 h
2023 © jirijilek-galerie.cz